HoornInfo.nl
zoek
 

Jan Haring

jan Haring was een Hoornse matroos die is gestorven tijdens de Slag op de Zuiderzee.

West-Friesland stond in 1573 Aan de kant van Willem van Oranje. Holland werd in die tijd bedreigd door Alva. De West-friezen werkten samen met de Geuzen om de onderdrukker te verdrijven. Jan Haring Had zich aangesloten bij de Geuzen om de Spanjaarden te bevechten.

In 1573 belegerde het Spaansse leger Haarlem. De Spanjaarden gebruikten de Diemerdijk om voorraden aan te voeren. Geuzenleider Sonoy verovert de Diemerdijk om de aanvoer van voorraden te belemmeren. Amsterdamse troepen heroveren de Dijk en tijdens dit offensief verricht Jan Haring zijn eerste heldendaad. De Diemerdijk was zo smal dat er nauwelijks twee mannen naast elkaar kunnen staan. Jan Haring nam positie in op de Dijk en bood dapper weerstand tegen de overmacht. Door deze heldendaad konden de rest van de Geuzen zich terugtrekken. Nadat de Geuzen in veiligheid waren sprong Jan Haring in het water en ontkwam. Ondanks een regen van kogels bleef Jan Haring ongedeerd.

image
In de Slag op de Zuiderzee deed Jan Haring weer van zich spreken. Tijdens het enteren van de Inquisitie, het schip van Admiraal Bossu slaagde hij erin de vlag van de mast te snijden. De inquistie was geënterd door de Watergeuzen en er werd felle strijd geleverd. De Spanjaardan hadden zich teruggetrokken in het ruim maar bleven felle strijd voeren. Jan Haring klom in de mast, verjaagde de Spanjaarden uit het kraaiennest en sneed de vlag los. Tijdens het naar beneden klimmen werd Jan Haring in de borst geschoten en viel met de vlag in zee. Het lossnijden van de vlag was voor de andere Spaanse schepen het signaal om terug te trekken en de Watergeuzen wonnen de zeeslag. Jan Haring werd opgebaard in het stadhuis en de vlag werd opgehangen in de Grote Kerk.
 
Recente artikelen