HoornInfo.nl
zoek
 

Theodorus Velius

theodorus Velius is alom bekend door zijn Kroniek van Hoorn. In de kroniek van Hoorn kunnen we lezen hoe Hoorn is Ontstaan en hoe het reilde en zeilde in de stad. Theodorus Velius is in 1572 ter wereld gekomen als Dirk Seijlmaeker. Zijn vader was Volckert Maertsz Seylmaecker en zijn moeder was Anna Dirckxdochter Oly. In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk om na het volgen van een studie een Latijnse naam aan te nemen, Dirk Seijlmaeker veranderde zijn naam in Theodorus Velius.

image
Toen Velius 4 jaar was leerde hij Nederlands lezen en schrijven, op zijn zesde begon hij met het leren van Latijn. Omdat Velius erg goed was in Latijnse en Griekse talen werd hij in 1585 naar Leiden gestuurd om filosofie te studeren. Op zijn vijftiende studeerde Velius verder in Leiden en ging zich toeleggen op een studie medicijnen. In 1593 reisde Velius naar Italie om te promoveren aan de universiteit van Padua. In 1594 promoveerde Velius tot doctor in de medicijnen. Na zijn promotie keerde hij terug naar Hoorn om daar als stadsdoctor aan de slag te gaan. Tot aan zijn dood heeft Velius het ambt van stadsdoctor bekleed.

In 1601 werd Velius in de vroedschap van Hoorn verkozen, een college bedoeld om de stad te besturen. Graaf Maurits van Nassua besloot in 1618 het bestuur van de stad te reorganiseren en ontsloeg Velius. Naast de vroedschap was Velius actief als weesmeester, de belangenbehartiger van de wezen. Velius is tot het eind van zijn leven actief gebleven als weesmeester.

Naast zijn andere bezigheden hield Velius zich ook bezig met schrijven. Dit deed hij heel verdienstelijk. Zo verdienstelijk dat zijn vriend Joost van den Vondel een lofdicht over Velius heeft geschreven. In 1604 verscheen zijn  bekendste werk, de Chroniick van Hoorn (Kroniek van Hoorn).  Recentelijk is de kroniek weer herdrukt in hedendaags Nederlands door de Vereniging oud Hoorn.

Velius is drie keer getrouwd geweest en kreeg vijf kinderen. Twee van de zoons van Velius hebben het ook geschopt tot doctor in de medicijnen. Een werd stadsdoctor van Hoorn de de ander werd stadsdoctor in Medemblik.

Velius is op 23 april, 1630, op 58 jarige leeftijd gestorven aan waterzucht. Hij is begraven in de Grote kerk in Hoorn achter het koor. Helaas is Grote kerk in 1838 afgebrand en is ook het graf verloren gegaan.
 
Recente artikelen