HoornInfo.nl
zoek
 

Willem Ijsbrantszoon Bontekoe

de Hoornse schipper Willem Ijsbrantszoon Bontekoe werd 2 juni 1587 te Hoorn gedoopt. Vermoedelijk is Bontekoe geboren in het huis aan de Veermanskade 15, het huis staat er nog steeds. Hij kwam uit een gezin met meerdere kinderen en waarschijnlijk was hij het oudste kind.  In 1607 overleed de vader van Bontekoe, Willem nam het schip van zijn vader over en en begon op twintigjarige leeftijd met het varen in Europeses wateren. Hij vervoerde zout uit Frankrijk, haalde Rogge uit Archangelsk en vervoerde hout uit Noorwegen. Tijdens een reis naar Sevilla werd op 17 september 1617 zijn schip door kapers geroofd en Bontekoe werd samen met zijn broer gevangen genomen. Het schip en de bemanning werden naar Algiers gebracht. Dankzij bemiddeling van een tot de Islam bekeerde Hollander werd Bontekoe vrijgekocht, het schip was Willem Bontekoe kwijt.

image
In 1618 trad Bontekoe in dienst bij de V.O.C.als schipper en op 28 december van dat jaar vertrok hij vanaf Texel naar Indië met het V.O.C. schip de Nieuw Hoorn. Deze reis wordt beschreven in zijn bekende boek: “Het scheepsjournaal van Bontekoe”. Het originele scheepsjournaal van de Heenreis is verloren gegaan omdat Willem Bontekoe Schipbreuk leed. Het scheepsjournaal van de terugreis is wel behouden gebleven. Het eerste gedeelte van het boek is gebaseerd op de herinneringen van Bontekoe, het tweede gedeelte van zijn boek wijkt grotendeels af van het originele scheepsjournaal. Waarschijnlijk omdat het originele journaal een verantwoording was naar de heren XVII en geprobeerd was om de reis richting V.O.C. zo gunstig mogelijk voor te stellen.

In het journaal wordt beschreven hoe Willem Bontekoe naar Indië vaart en Schipbreuk lijdt. Ondanks de Schipbreuk weet hij toch Indië te bereiken en in Indië ontmoet hij Jan Pieterszoon Coen.  Hij wordt voorzien van een nieuw schip en voert enkele missies uit in Indië en China. Op de terugreis naar Holland komt zijn schip in een orkaan terecht en worden ze belaagd door een Portugees oorlogsschip. Ondanks alle ontberingen weet Bontekoe na bijna zeven jaar afwezigheid Holland weer te bereiken.

Eenmaal terug van de reis besloot Willem Ijsbrantszoon Bontekoe te trouwen. In 1626 huwde hij Eeltje Bruins. Door dit huwelijk behoorde hij tot de aangetrouwde verwanten van Jan Pieterszoon Coen. Zijn zwager was getrouwd met de zuster van Coen.

Bontekoe was remonstrants en gaf met gulle hand aan de remonstrantse kerk, hij gaf 200 gulden om het kerkgebouw te vergroten. Een jaar later leende hij de kerk 700 gulden. Bontekoe profiteerde ook van de verbouwingen binnen de kerk want hij leverde regelmatig hout voor de werkzaamheden. Door deze leveranties vermoed men dat Willem zich na het reizen met Houthandel is gaan bezighouden.

Bontekoe’s huwelijk bleef kinderloos, in 1646 overleed zijn echtgenote. De afwikkeling van de erfenis leverde problemen op die dertig jaar later pas voor de rechtbank werden opgelost. Bontekoe was toen allang overleden. Het is niet precies bekend wanneer Willem Ijsbrantszoon Bontekoe is overleden maar vermoedelijk in het jaar 1657.
 
Recente artikelen